Dyslexie

Dyslexie

De particuliere dyslexiezorg bestaat ook uit onderzoek en behandeling.

Het dyslexieonderzoek bestaat in principe uit een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s), een verkort intelligentieonderzoek, onderzoek van het niveau van het lezen en spellen, onderzoek van de verklarende factoren. Ouders kunnen ook kiezen voor een volledig intelligentieonderzoek (tariefstelling wordt dan aangepast).

Het verkorte intelligentieonderzoek wordt gebruikt om een indruk te krijgen van het intelligentieniveau van uw kind. Bij de niveaubepaling van het lezen en spellen bekijken we hoe groot de achterstanden zijn. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de verklarende factoren van dyslexie, t.w. de fonologische vaardigheden (het verwerken van spraakklanken door de hersenen), woordvinding (het snel kunnen benoemen) en het (verbale) korte en lange duurgeheugen.

Vervolgens wordt er een verslag gemaakt, dat naar ouder(s)/verzorger(s) wordt opgestuurd, waarna nog een eind- of adviesgesprek volgt.

De particuliere dyslexiebehandeling is in principe hetzelfde als bij de vergoede dyslexiezorg.

Meer informatie

Dyslexiezorg

Dyslexiebehandeling

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.