Dyscalculie

Dyscalculie

Is er een vermoeden van dyscalculie bij ernstige rekenproblemen, dan komt het kind in principe niet in aanmerking voor een vergoedingsregeling.

Als de ernstige rekenproblemen echter onderdeel uitmaken van meervoudige problematiek, dan zou diagnostiek en behandeling/begeleiding evt. onder de specialistische, orthopedagogische jeugdzorg kunnen komen te vallen. Dit zal samen met ouder(s)/verzorger(s) en evt. huisarts of school bekeken moeten worden.

Een dyscalculieonderzoek omvat een brede diagnostiek gericht op de bepaling van de intelligentie, de bepaling van het rekenniveau, een didactisch rekenonderzoek en onderzoek van verklarende factoren, zoals o.a. benoemsnelheid, geheugen, aandacht/concentratie, planning, faalangst.

Bij dyscalculie c.q. ernstige rekenproblemen is de behandeling volledig individueel gericht. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld op welke gebieden het kind problemen ondervindt en de behandeling wordt daarop afgestemd. Uit onze ervaring blijkt, dat er vaak sprake is van een tekort in de basisrekenvaardigheden, t.w. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De behandeling begint daarom dikwijls met het aanleren van deze vaardigheden, waarin het begrijpen waarmee je bezig bent, voorop staat. Daarnaast worden de verschillende rekendomeinen, zoals klokkijken, metriek stelsel, breuken, procenten, etc. behandeld.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.