Particuliere zorg

Particuliere zorg

Als de problemen van uw kind niet binnen de vergoede zorg kunnen worden onderzocht en behandeld, kunt u kiezen voor een particulier traject.

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen een indicatie voor vergoede dyslexiezorg. Ook voor deze kinderen is er uiteraard hulp mogelijk. Met ons particuliere zorgaanbod kunnen wij hen zorg op maat bieden. Dit kan door onderzoek naar de oorzaak van de lees- en spellingproblemen, een (verkort) dyslexieonderzoek, gevolgd door een behandeltraject.

Kinderen die moeite hebben met rekenen kunnen eveneens bij ons terecht. Dit kan zijn voor een uitgebreid onderzoek, gericht op het vaststellen van dyscalculie en de behandeling daarvan. Of door met behulp van een didactisch rekenonderzoek te bekijken op welke manier bij het kind kan worden aangesloten om de hiaten in de rekenkennis en -vaardigheden op te vullen.

Ook voor jongeren in het voortgezet onderwijs, waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat, kan een dyslexieonderzoek een verklaring bieden voor de door hen ervaren problemen. Zij kunnen vervolgens op weg worden geholpen door het behandelen van de Nederlandse basisspelling en het leren werken met dyslexiehulpmiddelen. Ook aan jongeren, die moeite hebben met leren leren, plannen en organiseren, bieden wij begeleiding.

Voor kinderen en jongeren die (milde) emotionele problemen ervaren, zoals (faal)angst of sombere gevoelens, zou een individueel behandeltraject uitkomst kunnen bieden.

Behandeling wordt veelal individueel geboden, al dan niet in aanwezigheid van een ouder of verzorger. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor groepstrainingen, zoals bijv. faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining of werkwoordspellingtraining.

 

Meer informatie

Dyslexie

Dyscalculie

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.