Sociaal-emotionele problemen

Sociaal-emotionele problemen

Uw kind zit niet lekker in z'n vel. Hij ziet er tegenop om naar school te gaan of met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken. Hij is vaak verdrietig, huilt gemakkelijk. Begint niet graag aan iets nieuws. Gaat niet graag nieuwe contacten aan. Heeft problemen zich te concentreren, kan moeilijk in slaap komen.

Wat is er aan de hand?

Er kan sprake zijn van angst. Een kind kan van jongs af aan voortdurend nerveus, gespannen en angstig zijn. Deze kinderen tobben over van alles en zien overal tegenop. Ze zijn besluiteloos en vertonen uitstelgedrag. Ze piekeren veel. Hebben een laag zelfbeeld en doen een sterk appel op de omgeving ter geruststelling en compensatie van hun geringe gevoel van eigenwaarde. 

Als angst meer specifiek en taakgebonden is, spreekt men van faalangst. Het bestaat uit cognitieve, fysieke en gedragsmatige reacties op een situatie waarin een prestatie geleverd moet worden en men zich beoordeeld voelt. Bang om te falen is ieder mens. Het vormt ook vaak een motiverende factor om zo goed mogelijk te presteren, positieve faalangst. Als het echter je functioneren belemmert, kan er sprake zijn van negatieve faalangst.

Na een schokkende gebeurtenis kunnen gevoelens van angst en ontreddering het leven van een kind kortere of langere tijd beheersen. Vaak is er voldoende ruimte voor het uiten van alle verwarrende gevoelens en krijgen de ervaringen een plekje. Soms blijven echter herbelevingen het kind hinderen, waardoor het niet 'gewoon' kan functioneren.

Ook kan er sprake zijn van een sombere stemming, mat en afgevlakt, er is onvermogen om te genieten en vermindering van interesse en motivatie.

 

 

EMDR-behandeling

Praktijk 'de Poort' biedt ook EMDR-behandeling voor kinderen en jeugd aan. Lees meer

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.