Autisme

Autistisch spectrum stoornis

De ontwikkelingsstoornis ASS is de afkorting voor Autisme Spectrum Stoornis.

Hierbij komen ernstige problemen op het gebied van de sociale interactie en de verbale en non-verbale communicatie voor. Daarnaast vertonen sommige kinderen beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Autisme is een stoornis van de hersenen, die het kind al vanaf de geboorte heeft.

Mensen met autisme nemen op een gefragmenteerde wijze waar. Waarnemen doet men via ogen, oren, huid, mond en neus. Deze informatie gaat naar de hersenen, wordt daar verwerkt en men reageert vervolgens. Bij mensen met autisme komt de informatie als losse puzzelstukjes binnen, zonder samenhang, zodat het even tijd kost om de puzzel te maken en er betekenis aan te geven.

Een kind met autisme heeft grote moeite met centrale coherentie (het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven), executieve functies (het plannen en organiseren van taken en daarin flexibel zijn) en ‘theory of mind’ (het herkennen van de gevoelens en gedachten van een ander en zichzelf).

De andere manier van denken van het kind heeft grote gevolgen voor zijn hele ontwikkeling: hij reageert anders, doet anders, communiceert anders en geeft andere betekenis aan dingen. De gevolgen voor het kind:

  • de wereld is een chaos; hij zoekt veiligheid in repeterende handelingen en gaat op zoek naar routines en structuren; weerstand tegen veranderingen;
  • nieuwe vaardigheden aanleren gaat moeizaam; hij weet niet wat hij moet doen, hoe het te doen, waar het gebeurt, wanneer en met wie;
  • hij kan alleen vanuit zichzelf denken; contact met hem mist wederkerigheid; vriendschap sluiten en behouden verloopt moeizaam; het ‘sociale snapvermogen’ is beperkt.

Bron: Bruin, C. de (2004). Geef me de 5. Doetinchem: Graviant.

Terug naar ontwikkelingsproblemen

Brain Blocks

Psycho-educatie bij autisme: Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Het doel is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Met behulp van materialen wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme.

Lees hier verder over Brain Blocks

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.