Leerproblemen

Leerproblemen

Kinderen met leerproblemen hebben het vaak moeilijk op school. Omdat het kind zich soms geen raad weet met zijn onvermogen om net als de andere kinderen in zijn groep te kunnen (leren) lezen, spellen en/of rekenen kunnen er bijkomende problemen ontstaan. Men kan hierbij denken aan faalangst of depressie, maar ook aan motivatieproblemen en opstandig of antisociaal gedrag.

Wanneer een kind moeite heeft met (leren) lezen, spellen en/of rekenen kan dit het gevolg zijn van hiaten in de kennis, omdat het kind onderwijs heeft gemist of omdat het kind het tempo in de klas niet kan bijhouden. Dit laatste kan het gevolg zijn van een tekort aan cognitieve vaardigheden, ofwel een beperkte intelligentie. Het kan ook zijn dat het kind onvoldoende uitdaging heeft en zich verveelt; dit komt vaak voor bij kinderen met een hogere intelligentie.

Er kan echter ook sprake zijn van een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.  

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.