Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek via de vergoedingsregeling bestaat uit een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en twee onderzoeksmomenten voor het kind, nl. een intelligentiebepaling en een dyslexieonderzoekgedeelte.

Het intelligentieonderzoek wordt gebruikt om na te gaan of de achterstanden bij het lezen en spellen niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem.

Het dyslexieonderzoekgedeelte bestaat allereerst uit de niveaubepaling van het lezen en spellen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de verklarende factoren van dyslexie, t.w. de fonologische vaardigheden (het verwerken van spraakklanken door de hersenen), woordvinding (het snel kunnen benoemen) en het (verbale) korte en lange duurgeheugen.

Daarna wordt er een verslag gemaakt, dat naar ouder(s)/verzorger(s) wordt opgestuurd, waarna nog een eind- of adviesgesprek volgt. 

Meer informatie

Dyslexiebehandeling

Vergoede dyslexiezorg

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.