Dyslexiezorg

Dyslexiezorg

Vergoede dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2009 wordt het onderzoek en de behandeling van 'ernstige, enkelvoudige' dyslexie (EED) bij kinderen in het basisonderwijs vergoed. Sinds 1 januari 2015 bekostigen de gemeenten deze vergoede dyslexiezorg.

De school verwijst het kind naar de dyslexiezorg. Uit het schooldossier moet blijken dat aan de criteria die het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006/2013) stelt, wordt voldaan. Er moet nl. een ruime achterstand zijn met technisch lezen en/of spellen. En school moet al geruime tijd extra hulp aan het kind hebben gegeven, zonder dat dit verbetering tot gevolg heeft gehad. Dan kan het kind voor vergoede dyslexiediagnostiek in aanmerking komen.

Bij het dyslexieonderzoek wordt bepaald of er sprake is van 'ernstige, enkelvoudige' dyslexie. Ook hierbij moet weer aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, wil het kind ook voor vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking komen. 'Ernstige' dyslexie betekent dat er ruime achterstanden met technisch lezen en/of spellen zijn en dat op de verklarende factoren zeer zwak wordt gescoord. De term 'enkelvoudig' heeft betrekking op het feit, dat er geen sprake is van andere (ontwikkelings-)problemen, die (ook) belemmerend zijn voor de lees- en spellingontwikkeling.

Komt een kind niet voor de vergoedingsregeling in aanmerking, dan is ook een particulier traject (onderzoek en behandeling) mogelijk.Meer informatie

Dyslexieonderzoek

Dyslexiebehandeling

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.