Dyslexiezorg

Dyslexiezorg

Samen werken aan plezier en resultaat

U wilt weten of uw kind dyslexie heeft en/of uw kind beter leren lezen en spellen? Ontdek dan de mogelijkheden van de IJsselgroep. Samen stappen zetten. Daar draait het om. En dit kan alleen als uw kind geraakt wordt. Onze dyslexie-behandelaren hebben een positief effect op de motivatie, het zelfvertrouwen en de werkhouding van uw kind. Als het plezier er is en het zelfvertrouwen groeit, worden sprongen gemaakt. En behaalt uw kind zijn/haar eigen successen. Inderdaad: op het gebied van lezen en spellen.

Aanmelding

U kunt uw kind via de website van IJsselgroep PDIJ (voor)aanmelden. PDIJ informeert u dan over de aanmeldingswijze zoals dat in uw gemeente geldt. Hierna vult u als ouder(s) een vragenlijst in die u wordt toegestuurd. Ook de intern begeleider van uw kind krijgt deze (school) vragenlijst toegestuurd. Beide vragenlijsten worden aan PDIJ retour gestuurd. PDIJ beoordeelt of de informatie voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (vergoed) dyslexieonderzoek. Via de gemeente vragen we een beschikking aan om de zorg te kunnen leveren. Voldoet de informatie, dan wordt een afspraak ingepland. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek, verkennen wij samen met u andere mogelijkheden.

Behandeltraject

De dyslexiebehandeling vindt 1 keer per week plaats op een locatie van PDIJ of op de school van uw kind. Het secretariaat van PDIJ overlegt met ouders/verzorgers over de beschikbare behandelingsmomenten. Dit zal een vaste dag en tijd in de week zijn. De totale behandelduur varieert van 1 tot 1,5 jaar. De dyslexiebehandeling bestaat uit periodes van 3 á 4 maanden. Elke periode bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. opstellen behandelplan voor het gehele dyslexietraject
  2. opstellen handelingsplan
  3. wekelijkse behandelsessies
  4. overdracht naar ouders/verzorgers
  5. wekelijkse huiswerkopdrachten voor lezen en spellen
  6. contact met school
  7. tussenmetingen om vorderingen te volgen en daar waar nodig het behandelplan en handelingsplan bij te stellen
  8. opstellen van het evaluatieverslag, nieuw handelingsplan en we stellen indien nodig het behandelplan bij.

Voor meer informatie over de dyslexiezorg verwijzen wij u naar de website van IJsselgroep PDIJ.

Meer informatie

Dyslexieonderzoek

Dyslexiebehandeling

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.