Landelijke meldcode

Landelijke meldcode

Wij werken volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarin staat wat onze hulpverleners doen als er signalen zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het doel daarvan is kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen.