Klachtenregeling

Klachtenregeling

Praktijk de Poort laat zich leiden door de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) www.nvo.nl

Als lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen zijn wij gebonden aan de ethische regels van die beroepscode. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen.

Heeft u een klacht, bespreek die dan bij voorkeur eerst met ons. Als dat niet lukt of we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de NVO. Vanzelfsprekend kunt u ook direct contact opnemen met de NVO.