Aanmelden

Aanmelden

U kunt uw kind via de website van IJsselgroep PDIJ aanmelden. Wij informeren u dan over de aanmeldingswijze zoals dat in uw gemeente geldt. Hierna vult u als ouder(s) een vragenlijst in die u wordt toegestuurd. Ook de intern begeleider van uw kind krijgt deze (school) vragenlijst toegestuurd. Beide vragenlijsten worden aan PDIJ retour gestuurd. PDIJ beoordeelt of de informatie voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (vergoed) dyslexieonderzoek. Via de gemeente vragen we een beschikking aan om de zorg te kunnen leveren. Voldoet de informatie, dan wordt een afspraak ingepland. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek, verkennen wij samen met u andere mogelijkheden.

 

Als er sprake is van een combinatie van leer- en andersoortige problematiek, dus meervoudige problematiek, is er veelal een verwijzing van de huisarts, de jeugdarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een andere specialist nodig om het diagnostiektraject te starten. In de verwijzing moet zijn vermeld dat er diagnostiek en behandeling van de leer- en/of ontwikkelingsproblemen wordt verlangd. Of uw kind blijkt niet voor enige vergoedingsregeling in aanmerking te komen en u kiest voor een particulier traject. 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze pagina

E-mail: info@depoort-hoogeveen.nl (vermeld uw telefoonnummer)

 

Wachtlijst

Er is momenteel geen sprake van een wachtlijst

 

Exclusie criteria

Klik hier voor meer info.