Aanmelden

Aanmelden

Bij telefonische aanmelding wordt u te woord gestaan door één van onze orthopedagogen. Deze zal u enkele vragen stellen met betrekking tot de problemen die uw kind ervaart. Op deze manier kunnen we een indruk krijgen van welk traject passend is voor uw kind.

Als er sprake is van lees- en spellingproblemen is er een verwijzing door school van belang om voor de dyslexievergoedingsregeling in aanmerking te komen.

Als er sprake is van een combinatie van leer- en andersoortige problematiek, dus meervoudige problematiek, is er veelal een verwijzing van de huisarts, de jeugdarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een andere specialist nodig om het diagnostiektraject te starten. In de verwijzing moet zijn vermeld dat er diagnostiek en behandeling van de leer- en/of ontwikkelingsproblemen wordt verlangd.

Of uw kind blijkt niet voor enige vergoedingsregeling in aanmerking te komen en u kiest voor een particulier traject.

U krijgt een aanmeldingsformulier toegestuurd, dat bestaat uit een gedeelte voor ouder(s)/verzorger(s) om in te vullen en een gedeelte voor school om in te vullen. Als de ingevulde formulieren, evt. samen met de verwijzing, bij ons binnen zijn gekomen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Naar aanleiding hiervan zal samen met u nader bepaald worden welk onderzoekstraject bij uw kind aansluit.

 

Aanmelden

Telefoon: 0528 35 44 34

 

E-mail: info@depoort-hoogeveen.nl (vermeld uw telefoonnummer)