Voortgezet Onderwijs

Voorgezet Onderwijs

Dyslexieonderzoek, dyscalculieonderzoek, behandeling en begeleiding vallen niet onder de vergoede zorg vanuit de basisverzekering, maar vinden altijd op particuliere basis plaats.

Dyslexie- en dyscalculiebehandeling is voor jongeren in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs bij onze praktijk mogelijk.

De begeleiding van jongeren uit de hogere klassen van het voortgezet onderwijs omvat met name het aanleren van zogenaamde metacognitieve vaardigheden, zoals planning, organisatie, taakaanpak, zelfcontrole en zelfevaluatie. Er wordt dus niet zozeer aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de vakken, maar de aandacht is veeleer gericht op de wijze waarop de jongere grip kan krijgen op zijn planning, op welke wijze hij het beste kan ‘leren’ en hoe hij kan vaststellen dat hij de stof voldoende beheerst.

Bovendien wordt aandacht besteed aan eventueel aanwezige faalangst en/of motivatieproblematiek. Deze factoren kunnen in de praktijk erg belemmerend werken en verhinderen dat de resultaten worden behaald, die passen bij de kennis en kunde van de jongere.

Verder wordt bekeken of het inzetten van hulpmiddelen de jongere kan helpen in zijn verdere ontwikkeling. Hierbij kan bij dyslectische jongeren worden gedacht aan een daisyspeler/Stream of een computerprogramma, zoals WoDy, Sprint Plus, Kurzweil, etc.