Welkom bij 'de Poort'

Praktijk 'de Poort' is gericht op:
  • onderzoek en begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen, zoals dyslexie en rekenproblemen, zoals dyscalculie
  • begeleiding van kinderen met sociaal-emotionele, motivatie- en/of gedragsproblemen.

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij onze praktijk terecht voor onderzoek naar de oorzaak van leerproblemen en begeleiding in hun schoolgaan.

Dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het basispakket van de ziektekostenverzekering. In 2013 betekent dit dat kinderen van 7 t/m 12 jaar in aanmerking kunnen komen voor vergoede dyslexiezorg. Praktijk ‘de Poort’ biedt vergoede dyslexiezorg. Wij voeren diagnostiek en behandeling uit volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling, opgesteld door het College van Zorgverzekeraars (CvZ / L. Blomert, 2006).

Dyscalculie: onderzoek en begeleiding van rekenproblemen worden niet vergoed. Deze vinden op particuliere basis plaats.

nieuws

Praktijk Gesloten

Op Goede Vrijdag (18-04) en Paasmaandag (21-04) is onze praktijk gesloten.

Gevolgen transitie Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg ondergebracht bij de gemeenten. De consequenties voor de dyslexiezorg zijn momenteel nog niet echt te overzien.In de loop van dit jaar moet er meer duidelijkheid komen.

Beeldmateriaal vernieuwd

Het beeldmateriaal is verzorgd door onze cliënten, waarin zij hun creativiteit tonen. U kunt de schilderwerkjes vergroten en verkleinen met de muis.

Vergoeding dyslexiezorg

Ter verduidelijking een pagina waarin kort wordt weergegeven onder welke voorwaarden dyslexiezorg wordt vergoed.

Wij zijn lid van Klik