Welkom bij 'de Poort'

Praktijk 'de Poort' is gericht op:

  • onderzoek en begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen, zoals dyslexie en rekenproblemen, zoals dyscalculie
  • begeleiding van kinderen met sociaal-emotionele, motivatie- en/of gedragsproblemen.

Wellicht dat u voor de keuze staat uw kind te laten onderzoeken op / behandelen voor dyslexie. Behandeling van dyslexie (en ook dyscalculie) is goed mogelijk en uw kind kan hier zijn leven lang van profiteren. Een belangrijk resultaat van behandeling is dat het kind hierdoor in staat wordt gesteld de vervolgopleiding te volgen die past bij zijn intelligentieniveau.

Wij hebben gekozen voor de behandeling op onze praktijk in aanwezigheid van één van de ouders. Op de praktijk hebben we alle hulpmiddelen (o.a. een uitgebreide bibliotheek) bij de hand, die nodig zijn voor een adequate behandeling. De aanwezigheid van één van de ouders bij behandeling is in onze ogen (en de resultaten laten dat ook zien) van groot belang, omdat er thuis ook flink geoefend moet worden. Dat lukt het best als precies bekend is hoe dit moet gebeuren. Daarnaast ervaart het kind de ondersteuning van de ouder als bijzonder positief. Tijdens de behandeling krijgen ouder én kind impliciet handvatten om met de dyslexie om te gaan.

Praktijk 'de Poort' verloochent haar roots niet. Bij de oprichting van de praktijk was er nog geen sprake van vergoede dyslexiezorg en moesten de ouders alles zelf betalen. Kinderen die niet onder de vergoedingsregeling vallen, kunnen echter ook zeer veel baat hebben bij behandeling. Vandaar dat 'de Poort', naast vergoede dyslexiezorg, nog steeds haar deuren openstelt voor een particulier traject.

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij onze praktijk terecht voor onderzoek naar de oorzaak van leerproblemen en begeleiding in hun schoolgaan.

 

Nieuws

26-11 Ouders en kinderen waarderen 'de Poort' met een 9,3

In de afgelopen maand hebben wij zowel ouders als kinderen gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van onze praktijk. Met een deelname van meer dan 80% van alle cliënten ontstaat er een representatief beeld van hun ervaringen.

25-11 'de VerhaalPoort'

Sinds deze maand maken we gebruik van de nieuwe App 'de VerhaalPoort'.

11-11 Continuering jeugdhulp in 2015

We zijn blij te kunnen vermelden, dat de vergoede (dyslexie-)zorg en Generalistische Basis GGZ per 1 januari 2015 bij ‘de Poort’ kan worden gecontinueerd.

22-10 Prof. dr. Wim ter Horst doet verslag van zijn bezoek aan 'de Poort'

Onlangs bracht prof. dr. Wim ter Horst een bezoek aan onze praktijk. Hij is oud-hoogleraar orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden en mag als één van de grondleggers van de orthopedagogiek in Nederland worden beschouwd. Hij heeft ook verschillende boeken op zijn naam staan zoals: ”Het herstel van het gewone leven” (1999) en ”Wijs me de weg!” (10e druk 2011).