Welkom bij 'de Poort'

Praktijk 'de Poort' is gericht op:

  • onderzoek en begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen, zoals dyslexie en rekenproblemen, zoals dyscalculie
  • begeleiding van kinderen met sociaal-emotionele, motivatie- en/of gedragsproblemen.

Wellicht dat u voor de keuze staat uw kind te laten onderzoeken op / behandelen voor dyslexie. Behandeling van dyslexie (en ook dyscalculie) is goed mogelijk en uw kind kan hier zijn leven lang van profiteren. Een belangrijk resultaat van behandeling is dat het kind hierdoor in staat wordt gesteld de vervolgopleiding te volgen die past bij zijn intelligentieniveau.

Wij hebben gekozen voor de behandeling op onze praktijk in aanwezigheid van één van de ouders. Op de praktijk hebben we alle hulpmiddelen (o.a. een uitgebreide bibliotheek) bij de hand, die nodig zijn voor een adequate behandeling. De aanwezigheid van één van de ouders bij behandeling is in onze ogen (en de resultaten laten dat ook zien) van groot belang, omdat er thuis ook flink geoefend moet worden. Dat lukt het best als precies bekend is hoe dit moet gebeuren. Daarnaast ervaart het kind de ondersteuning van de ouder als bijzonder positief. Tijdens de behandeling krijgen ouder én kind impliciet handvatten om met de dyslexie om te gaan.

Praktijk 'de Poort' verloochent haar roots niet. Bij de oprichting van de praktijk was er nog geen sprake van vergoede dyslexiezorg en moesten de ouders alles zelf betalen. Kinderen die niet onder de vergoedingsregeling vallen, kunnen echter ook zeer veel baat hebben bij behandeling. Vandaar dat 'de Poort', naast vergoede dyslexiezorg, nog steeds haar deuren openstelt voor een particulier traject.

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij onze praktijk terecht voor onderzoek naar de oorzaak van leerproblemen en begeleiding in hun schoolgaan.

 

Nieuws

13-03 Aanmelden vergoede dyslexiezorg ongewijzigd

De aanmeldingsprocedure voor kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is voor de ouders en school ongewijzigd.

26-11 Ouders en kinderen waarderen 'de Poort' met een 9,3

In de afgelopen maand hebben wij zowel ouders als kinderen gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van onze praktijk.

25-11 'de VerhaalPoort'

Sinds deze maand maken we gebruik van de nieuwe App 'de VerhaalPoort'.

11-11 Continuering jeugdhulp in 2015

We zijn blij te kunnen vermelden, dat de vergoede (dyslexie-)zorg en Generalistische Basis GGZ per 1 januari 2015 bij ‘de Poort’ kan worden gecontinueerd.